adres: Postbus 1180 1200 BD  Hilversum tel: 06 36 10 37 09 e-mail: info@b2start.nl
 
 
DAS© online software prijslijst & omschrijving

DAS© Evaluatie-abonnement € 0,00
Dit is een volledig functionele versie van DAS© waarmee gedurende één maand (30 dagen) de online software binnen uw organisatie of voor uzelf GRATIS kunt uitproberen. De evaluatieversie omvat de basismodule (incl. Voorraadbeheer), CRM module, module BTW aangifte en Module Jaarrekening zoals hieronder beschreven.
Met deze evaluatieversie wordt u als nieuwe gebruiker in de gelegenheid gesteld om de online software eerst uit te proberen alvorens tot een abonnement over te gaan. Bent u tevreden over de DAS© online software, dan kunt u het evaluatieabonnement eenvoudig omzetten in een regulier abonnement.

Kosten: € 0,00
Tablet / phone app: gratis


DAS© Basis Module (inclusief Voorraadbeheer),  € 10,00 per maand
Deze module bevat o.a.:
  ● compleet assortiment Herbalife™ producten
  ● het aanmaken van eigen producten of diensten
  ● bestanden (status) aanleggen van uw klanten / relaties
  ● prijzen, kortingen, volumepunten en BTW worden automatisch ingevuld
  ● overzicht totale omzet en bruto winst
  ● overzicht van achterstallige betalingen
  ● aanmaken van rekeningnummers en kasboek
  ● actueel inzicht in uw voorraad, zowel in Euro's als in Volumepunten

Eénmalige opstartkosten: € 29,00
Kosten: € 10,00 /maand
Tablet / phone app: gratis


DAS© CRM Module,  € 5,00 per maand
Hiermee krijgt u een uitgebreidere mogelijkheid tot uw beschikking voor het beheer van relaties. Hiertoe behoort o.m. het waarschuwen bij verjaardagen of andere herinneringen die u zelf ingeeft en het bijhouden van de follow-up (resultaten m.b.t. gewichtsbeheersing of andere fysieke resultaten, ook in grafieken) van de contactpersonen.

Kosten: € 5,00 /maand
Basismodule vereist.


DAS© BTW Module,  € 2,00 per maand
Indien u als ondernemer bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven zult u elke drie maanden (of een ander tijdvak) een aangifte voor de omzetbelasting moeten doen. Hiervoor zijn uiteraard de gegevens uit de basismodule en de module voorraadbeheer nodig (inkoop, verkoop en kosten). Steeds wanneer er een kwartaal voorbij is hoeft u slechts één knop aan te klikken waarna DAS© alle gegevens van dat kwartaal doorrekent en een tabel presenteert met daarin aangegeven welke bedragen u op uw belastingformulier in moet vullen (en bij welke vraag).

Kosten: € 2,00 /maand
Basismodule vereist.


DAS© Jaarrekening Module,  € 1,00 per maand
Deze module genereert voor u geheel automatisch een financieel jaarrapport. Hierin worden de gegevens uit uw adminsitratie verzameld en doorgerekend (inkoop, verkoop, kosten, investeringen, overige inkomsten, kapitaal, etc.).
Het jaarrapport omvat onder andere de balans, het bedrijfsresultaat en de nodige toelichtingen.
Bovendien kunt u op elk gewenst moment tussentijds het rapport opvragen om in één oogopslag de financiële stand van zaken binnen uw bedrijf te overzien.

Kosten: € 1,00 /maand
Basismodule vereist.


DAS© Compleet,  € 180,00 per jaar (of € 18,00 per maand)
Alle hierboven genoemde modules tezamen.
Met DAS© voert u het beheer over uw klanten en downline, uw voorraad, verkoop en kosten. Daarnaast kunt u een perfecte follow-up van uw klanten bijhouden, uw periodieke BTW aangifte verwerken en uw financiële jaarrekening genereren.

Eénmalige opstartkosten: € 29,00
Kosten: € 180,00 /jaar (of € 18,00 /maand)
Tablet / phone app: gratis


DAS© Eigen factuursjabloon,  € 49,00
Binnen DAS© Cloud heeft u de keuze uit een galerie van factuursjablonen. Die kunt u voorzien van uw eigen logo en tekstvermeldingen.
Het kan echter zijn dat u toch een eigen factuurontwerp wenst. Wij kunnen uw sjabloon toevoegen aan uw DAS© account voor slechts € 49,00

Eigen factuursjabloon: € 49,00
  


Volledig prijsoverzicht DAS©
  1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar
Basis Module € 10,00 € 30,00 € 55,00 € 100,00
CRM Module € 5,00 € 15,00 € 27,00 € 50,00
BTW Aangifte € 2,00 € 6,00 € 11,00 € 20,00
Jaarrekening € 1,00 € 3,00 € 5,00 € 10,00
Compleet Pakket € 18,00 € 54,00 € 98,00 € 180,00


Alle genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe of klik hier om ze te lezen.

© 2023 - Business2start
Met uw e-mailadres genereren wij een referralcode.
Wanneer u uw evaluatie-abonnement naderhand omzet in een regulier abonnement, verdient u hiermee direct een maand gratis abonnement.


Indien u (al) over een referralcode beschikt, klik dan op deze link: AANVRAGEN

Bewaar deze referralcode goed: 

Wanneer u uw evaluatie-abonnement naderhand omzet in een regulier abonnement, verdient u hiermee direct een maand gratis abonnement.

Klik nu op deze link om door te gaan met de aanvraag van uw evaluatiabonnement: AANVRAGEN

Met uw e-mailadres genereren wij een referralcode.
Wanneer u deze referralcode gebruikt bij het inschrijven van uw abonnement, verdient u hiermee direct een maand gratis abonnement.


Indien u (al) over een referralcode beschikt, klik dan op deze link: BESTELLEN

Gebruik deze referralcode bij het inschrijven: 

Klik nu op deze link om door te gaan met de aanvraag van uw abonnement: BESTELLEN


Indien u aanvullende modules voor DAS wilt bestellen dient u eerst een abonnement op de basismodule te hebben.

Gebruik de knop op deze pagina voor het bestellen van de basismodule. Vervolgens kunt u uw abonnement binnen DAS Cloud zelf desgewenst uitbreiden.

DAS Cloud factuursjablonen zijn zogenaamde webdocumenten. Dat wil zeggen dat ze de eigenschappen vertonen van webpagina's. Dat maakt ze uitermate geschikt voor verwerking in uw browser en verzenden via e-mail. Er is geen aanvullende software nodig om de factuur weer te geven of af te drukken.

De hoogte is afhankelijk van de inhoud en de breedte schaalt mee met de breedte van het browservenster.

Hieronder, als voorbeeld, drie verschillende weergaven van hetzelfde sjabloon:

 
Factuursjabloon in een smal venster   Factuursjabloon in een breed venster
Afdrukvoorbeeld

U kunt dus niet in centimeters of millimeters opgeven waar alles gepositioneerd is. U kunt wel het lettertype, de tekstgrootte (in punten, zoals bijvoorbeeld in MS Word), tekstkleuren en het aantal regels opgeven.
Het gemakkelijkst is wellicht dat u het sjabloon in MS Word opmaakt en aanlevert zodat we het van daaruit kunnen reproduceren.

Na aanlevering zullen we een controle uitvoeren m.b.t. de haalbaarheid van uw wens (lettertype, grootte, positiebepalingen, logogrote, kleur enz.). Na goedkering wordt uw ontwerp geproduceerd en online geplaatst.
Wij streven ernaar uw ontwerp binnen twee werkweken na aanlevering online te hebben.

Geef hieronder het aantal factuursjablonen aan dat u wilt bestellen en klik op betalen om meteen online te betalen.
Vervolgens levert u uw materiaal aan via e-mail. Vergeet daarbij ook niet aan te geven of het om een debet- of creditfactuur gaat.


Dit dient ter identificatie.
Geen wachtwoord opgeven.
Aantal factursjablonen:
 
Te betalen inclusief BTW: € 59,29