adres: Postbus 1180 1200 BD  Hilversum tel: 06 36 10 37 09 e-mail: info@b2start.nl
 
 
Partners

Business2start© is een softwareleverancier die zich richt op het klein en middenbedrijf (startende) ondernemers.

Daarom werkt Business2start© met verschillende partners samen om u de juiste tools te kunnen aanreiken.

Er ontstond dan ook bij ons de behoefte om samen te werken met specialisten in hun vakgebied zoals:

● advies & re-integratie
● administratie -en fiscaaladviesbureau
● professioneel drukwerk
● internetservices
● ontwerp & styling
● ICT diensten & productenpakket

belangrijke tools voor u als ondernemer.

De bedrijven zijn geselecteerd vanuit samenwerkingsrelaties en we hebben een groot vertrouwen in deze bedrijven.
Door te profiteren van elkaars specialismen kunnen wij daarom u als ondernemer beter op weg helpen.
Wij werken met de geselecteerde bedrijven niet op basis van provisie, maar alleen op basis van wat u als ondernemer nodig heeft.

U kunt van hen dan ook verwachten dat zij zich volledig voor u als ondernemer zullen inzetten.
Net als Business2start© verwachten zij een gelijke inzet van u.

Raadpleeg hun website ter voorbereiding op een eventueel gesprek.

Op de volgende pagina treft u de internetlinks van deze bedrijven aan.
 
Door te profiteren van
elkaars specialismen
kunnen wij u als
ondernemer beter
op weg helpen© 2022 - Business2start